• ברוכים הבאים למדריך המקוון לבניית אתרים ב-Moodle

  • בניית אתר קורס ומידע כללי

  • הוספת חומרי למידה

  • כלים פדגוגיים לפעילויות באתר

  • מטלות; בחנים; ציונים

  • קבוצות; איחוד אתרים

  • ניהול אתר הקורס