0368449201 - שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה