0368418301 - נושאים מתקדמים בארכיטקטורה ותוכנה של מעבדים מרובי ליבות