0368339301 - סמינר באלגוריתמים בביואינפורמטיקה מבנית לתלמידי מדעי המחשב