מחלקה להנדסה ביו-רפואיתBio-Medical Engineering
0553533201 - התקנים ביו-רפואיים משחררי תרופות
0553537001 - עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים
0553551501 - נושאים מתקדמים בביולוגיה מערכתית וחישובית
0553553001 - מודלים אנלוגיים חשמליים של מערכות פיסיולוגיות
0553554801 - שיטות אבחנה אופטיות ברפואה
0553555601 - נושאים מתקדמים בדימות ועיבוד תמונות רפואיות 1