הנדסת סביבהEnvironment Engineering
0545520101 - טיפול בשפכים עירוניים ותעשיתיים 1
0545530301 - הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינה
0545550101 - התפלת מים מלוחים ומליחים