תכנית להנדסאים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקהSpecial Prog.In Electrical Engineering& Electronic