נושאים

 • מבוא

 • הגשת תרגילי בית

   בקורס זה חלה חובת הגשת תרגילים כמפורט בסילבוס הקורס.

  בכל שבוע תפורסם מטלה להגשה באתר הקורס שכתובתו www.histabrut.com, ובכתובת התחליפית www.shlomiru.com/histabrut. יש להגיש את התרגיל בהתאם להנחיות כפי שמצויין בדף המידע הכללי הנמצא באתר. בנוסף נעלה קובץ עם ההערות שהתקבלו מבודק התרגילים עבור כל שבוע.

  את הפתרון לכל מטלה יש להגיש תוך שבוע מיום פרסומה בצורה אלקטרונית באתר זה, כקובץ בודד בפורמט PDF. לשם כך יש להקליק על המטלה הרלוונטית ולאחר מכן "הוספת הגשה", לגרור את הקובץ מדפדפן הקבצים כמפורט בחלון השיחה ולאחר מכן "שמירת שינויים".

  דגשים לגבי הגשה

  • אין חובה לערוך את הפתרונות בתוכנת עריכה, מספיק לכתוב בכתב יד ולסרוק. מומלץ להשתמש באפליקציית סריקה בטלפון הנייד כדוגמת CamScanner (להדרכה לגבי שימוש באפלקציה לחץ כאן).
  • על הפתרונות המוגשים להיות קריאים, בדגש על כתב יד ואיכות הסריקה. פתרונות שלא יעמדו בקריטריון זה לא יתקבלו!
  • פתרונות שיוגשו באיחור לא יתקבלו, אלא במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעת המרצה ולתקנון האוניברסיטה.
  • תרגילים אלו מהווים תרגילי הכנה למבחן, ניתן לדון על הפתרונות בקבוצות ולהתייעץ, אך בסופו של דבר כל אחד מהסטודנטים נדרש להגיש בשם עצמו פתרון שכתב בעצמו (והוא מסוגל להסביר). סטודנטים אשר יגישו תרגיל שמשקף העתקה שטחית ללא נסיון להבין את הפתרון מסתכנים באי קבלה של התרגיל. עדיף לסטודנט להגיש פתרון שגוי שפתר בעצמו מאשר פתרון מועתק שכלל אינו מבין.
  • כל מטלה שתוגש צריכה לכלול את כל התרגילים והסעיפים שתתבקשו לפתור באותו שבוע. אין לדלג על שאלות. תשובות סופיות ללא דרך מפורטת (בהתאם לסטנדרטים שיוצגו ע"י המתרגל בכיתה) לא ייחשבו כפתרון. במידה וסטודנט אינו מצליח לפתור או סבור שתשובתו אינה נכונה עליו לכתוב את הפתרון הטוב ביותר שהוא מסוגל לתת או לכתוב בפסקה מה לדעתו הדרך/הגישה לפתרון, ומה לא מובן לו ומונע ממנו לפתור.