אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

הדרכת ERP לאחר השדרוג  31.10.2016