פרסום בלוג מאת ענת פלדמן

פרסום זה זמין ל"אורחים"

נקודה קטנה לדיון ששווה להעלות היא ההבדל בין הרמב"ן לבין הרמב"ם בכל הנוגע לתזונה.

האכילה לפי הרמב"ם - "נפש בריאה בגוף בריא" ותורתו הידועה לגבי תזונה נכונה.

זה מסביר שוב את ההבדל המשמעותי בגישות של השניים. הרמב"ן שמתייחס להאצלה ולרצף והרמב"ם שמתייחס לאוכל בעיקר בהיבט הגשמי ומשמר דיכוטומיה בין החומר לרוח.