השימוש במערכות לניהול למידה Moodle הוטמע בהצלחה רבה בקרב סגל ההוראה. כיום לכל הקורסים ברחבי הקמפוס נפתחים אתרים, כחלק בלתי נפרד ממדיניות ההוראה באוניברסיטה. באתרי הקורסים מוצגים התכנים והפעילויות הלימודיות של הקורס, מוגשים מטלות ותרגילים מקוונים ומתאפשרת תקשורת בין אישית בין מרצים וסטודנטים. אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע מפתח ומיישם טכנולוגיות למידה , צוות VirtualTAU מפתח מודלים פדגוגיים חדשניים המותאמים לצרכי הקורס המלווים בתהליכי מחקר והערכה ומספק תמיכה שוטפת למרצים ולסטודנטים. למרצים מוצעות סדנאות והדרכות אישיות לפיתוח אתרי הקורסים שלהם, הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט הטכנולוגי.